Kanser Türleri

Love.co'dan
Gezintiye atla Aramaya atla
Bu sayfa çeviri için işaretlenmemiş değişiklikler içermektedir .

Diğer diller:
İngilizce  •

Tedavi, nedenleri ve önlenmesi, tarama ve en son araştırmalar hakkında bilgi edinmek için bir kanser türü seçin.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Bir

Akut Lenfoblastik Lösemi (TÜMÜ)

Akut Miyeloid Lösemi (AML)

Ergenler, Yengeç

Adrenokortikal Karsinom

Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinomu - bkz. Olağandışı Çocuk Kanserleri

AIDS İle İlgili Kanserler

Kaposi Sarkomu (Yumuşak Doku Sarkomu)
AIDS ile İlişkili Lenfoma (Lenfoma)
Birincil CNS Lenfoma (Lenfoma)

Anal Kanser

Ek Kanser - bkz. Gastrointestinal Karsinoid Tümörler

Astrositomalar, Çocukluk (Beyin Kanseri)

Atipik Teratoid / Rabdoid Tümörü, Çocukluk Çağı, Merkezi Sinir Sistemi (Beyin Kanseri)

B

Derinin Bazal Hücreli Karsinomu - bkz. Deri Kanseri

Safra kanalı kanseri

Mesane kanseri

Çocukluk Çağı Mesane Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Kemik Kanseri (Ewing Sarkomu ve Osteosarkom ve Malign Fibröz Histiyositoma dahil)

BEYİn tümörü

Meme kanseri

Bronşiyal Tümörler (Akciğer Kanseri)

Burkitt Lenfoma - bkz. Non-Hodgkin Lenfoma

C

Karsinoid Tümör (Gastrointestinal)

Çocukluk Çağı Karsinoid Tümörleri - bkz. Olağandışı Çocuk Kanserleri

Bilinmeyen Birincil Karsinom

Birincil Bilinmeyen Çocuk Karsinomu - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Kardiyak (Kalp) Tümörleri, Çocukluk Çağı

Merkezi sinir sistemi

Atipik Teratoid / Rhabdoid Tümörü, Çocukluk Çağı (Beyin Kanseri)
Medulloblastoma ve Diğer CNS Embriyonal Tümörler, Çocukluk Çağı (Beyin Kanseri)
Germ Hücreli Tümör, Çocukluk Çağı (Beyin Kanseri)
Birincil CNS Lenfoma

Rahim ağzı kanseri

Çocukluk Dönemi Rahim Ağzı Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Çocukluk Çağı Kanserleri

Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Kolanjiyokarsinom - bkz. Safra Kanalı Kanseri

Chordoma, Çocukluk - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

Kronik Miyelojenöz Lösemi (CML)

Kronik Miyeloproliferatif Neoplazmalar

Kolorektal kanser

Çocukluk Çağı Kolorektal Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Craniopharyngioma, Çocukluk (Beyin Kanseri)

Kutanöz T Hücreli Lenfoma - bkz. Lenfoma (Mikozis Fungoides ve Sézary Sendromu)

D

Yerinde Duktal Karsinom (DCIS) - bkz. Meme Kanseri

E

Embriyonal Tümörler, Medulloblastoma ve Diğer Merkezi Sinir Sistemi, Çocukluk Çağı (Beyin Kanseri)

Endometrial Kanser (Rahim Kanseri)

Ependimoma, Çocukluk (Beyin Kanseri)

Yemek borusu kanseri

Esthesioneuroblastoma (Baş ve Boyun Kanseri)

Ewing Sarkomu (Kemik Kanseri)

Ekstrakraniyal Germ Hücreli Tümör, Çocukluk Çağı

Ekstragonadal Germ Hücreli Tümör

Göz kanseri

Çocuklukta Göz İçi Melanom - bkz. Olağandışı Çocuk Kanserleri
Göz içi Melanom
Retinoblastom

F

Fallop Tüp Kanseri

Kemik, Malign ve Osteosarkomun Fibröz Histiositoması

G

Safra kesesi kanseri

Mide (Mide) Kanseri

Çocukluk Çağı Mide (Mide) Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Gastrointestinal Karsinoid Tümör

Gastrointestinal Stromal Tümörler (GIST) (Yumuşak Doku Sarkomu)

Çocukluk Çağı Gastrointestinal Stromal Tümörler - bkz. Olağandışı Çocuk Kanserleri
Germ Hücreli Tümörler
Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Germ Hücresi Tümörleri (Beyin Kanseri)
Çocukluk Çağı Ekstrakraniyal Germ Hücreli Tümörler
Ekstragonadal Germ Hücreli Tümörler
Yumurtalık Germ Hücresi Tümörleri
Testis kanseri

Gebelikte Trofoblastik Hastalık

H

Tüylü Hücreli Lösemi

Baş ve Boyun Kanseri

Kalp Tümörleri, Çocukluk Çağı

Hepatoselüler (Karaciğer) Kanseri

Histiyositoz, Langerhans Hücresi

Hodgkin lenfoma

Hipofarengeal Kanser (Baş Boyun Kanseri)

ben

Göz içi Melanom

Çocuklukta Göz İçi Melanom - bkz. Olağandışı Çocuk Kanserleri

Adacık Hücresi Tümörleri, Pankreas Nöroendokrin Tümörleri

K

Kaposi Sarkomu (Yumuşak Doku Sarkomu)

Böbrek (Böbrek Hücresi) Kanseri

L

Langerhans Hücreli Histiyositoz

Laringeal Kanser (Baş Boyun Kanseri)

Lösemi

Dudak ve Ağız Boşluğu Kanseri (Baş Boyun Kanseri)

Karaciğer kanseri

Akciğer Kanseri (Küçük Hücreli Olmayan, Küçük Hücreli, Plöropulmoner Blastoma ve Trakeobronşiyal Tümör)

Lenfoma

M

Erkek Meme Kanseri

Kemik ve Osteosarkom Malign Fibröz Histiyositoma

Melanom

Çocukluk Melanomu - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Melanom, Göz İçi (Göz)

Çocuklukta Göz İçi Melanom - bkz. Olağandışı Çocuk Kanserleri

Merkel Hücreli Karsinom (Cilt Kanseri)

Mezotelyoma, Malign

Metastatik Kanser

Gizli Birincil Metastatik Skuamöz Boyun Kanseri (Baş ve Boyun Kanseri)

NUT Gen Değişiklikleri Olan Orta Hat Karsinomu

Ağız Kanseri (Baş Boyun Kanseri)

Çoklu Endokrin Neoplazi Sendromları - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Çoklu Miyelom / Plazma Hücreli Neoplazmalar

Mikoz Fungoides (Lenfoma)

Miyelodisplastik Sendromlar, Miyelodisplastik / Miyeloproliferatif Neoplazmalar

Miyelojenöz Lösemi, Kronik (CML)

Miyeloid Lösemi, Akut (AML)

Miyeloproliferatif Neoplazmalar, Kronik

N

Burun Boşluğu ve Paranazal Sinüs Kanseri (Baş Boyun Kanseri)

Nazofarengeal Kanser (Baş Boyun Kanseri)

Nöroblastom

Hodgkin Dışı Lenfoma

Kucuk hucreli olmayan akciger kanseri

Ö

Ağız Kanseri, Dudak ve Ağız Boşluğu Kanseri ve Orofarengeal Kanser (Baş Boyun Kanseri)

Osteosarkom ve Kemik Malign Fibröz Histiyositoma

Yumurtalık kanseri

Çocukluk Çağı Yumurtalık Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

P

Pankreas kanseri

Çocukluk Çağı Pankreas Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Pankreas Nöroendokrin Tümörleri (Adacık Hücresi Tümörleri)

Papillomatoz (Çocukluk Çağı Laringeal)

Paraganglioma

Childhood Paraganglioma - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Paranazal Sinüs ve Burun Boşluğu Kanseri (Baş Boyun Kanseri)

Paratiroid Kanseri

Penis Kanseri

Faringeal Kanser (Baş Boyun Kanseri)

Feokromositoma

Çocukluk Çağı Feokromositoma - bkz. Olağandışı Çocuk Kanserleri

Hipofiz Tümörü

Plazma Hücre Neoplazmı / Multipl Miyelom

Plöropulmoner Blastoma (Akciğer Kanseri)

Gebelik ve Meme Kanseri

Birincil Santral Sinir Sistemi (CNS) Lenfoma

Birincil Periton Kanseri

Prostat kanseri

R

Rektum Kanseri

Tekrarlayan Kanser

Böbrek Hücresi (Böbrek) Kanseri

Retinoblastom

Rabdomyosarkom, Çocukluk Dönemi (Yumuşak Doku Sarkomu)

S

Tükürük Bezi Kanseri (Baş Boyun Kanseri)

Sarkom

Çocukluk çağı Rabdomyosarkomu (Yumuşak Doku Sarkomu)
Çocukluk çağı Vasküler Tümörleri (Yumuşak Doku Sarkomu)
Ewing Sarkomu (Kemik Kanseri)
Kaposi Sarkomu (Yumuşak Doku Sarkomu)
Osteosarkom (Kemik Kanseri)
Yumuşak Doku Sarkomu
Rahim Sarkomu

Sézary Sendromu (Lenfoma)

Cilt kanseri

Çocukluk Çağı Cilt Kanseri - Görülmemiş Çocukluk Çağı Kanserleri

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

İnce Bağırsak Kanseri

Yumuşak Doku Sarkomu

Derinin Skuamöz Hücreli Karsinomu - bkz. Deri Kanseri

Gizli Primer, Metastatik (Baş ve Boyun Kanseri) olan Skuamöz Boyun Kanseri

Mide (Mide) Kanseri

Çocukluk Çağı Mide (Mide) Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

T

T Hücreli Lenfoma, Kutanöz - bkz. Lenfoma (Mikozis Fungoides ve Sèzary Sendromu)

Testis kanseri

Çocukluk Çağı Testis Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Boğaz Kanseri (Baş Boyun Kanseri)

Nazofarengeal Kanser
Orofarengeal Kanser
Hipofarengeal Kanser

Timoma ve Timik Karsinom

Tiroid kanseri

Trakeobronşiyal Tümörler (Akciğer Kanseri)

Renal Pelvis ve Üreterin Geçiş Hücreli Kanseri (Böbrek (Böbrek Hücresi) Kanseri)

U

Bilinmeyen Birincil, Karsinomu

Bilinmeyen Birincil Çocukluk Çağı Kanseri - bkz. Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Olağandışı Çocukluk Kanserleri

Üreter ve Böbrek Pelvis, Geçiş Hücreli Kanseri (Böbrek (Böbrek Hücresi) Kanseri

Üretral Kanser

Rahim Kanseri, Endometrial

Rahim Sarkomu

V

Vajina kanseri

Çocukluk Çağı Vajinal Kanseri - bkz. Olağandışı Çocuk Kanserleri

Vasküler Tümörler (Yumuşak Doku Sarkomu)

Vulvar Kanseri

W

Wilms Tümörü ve Diğer Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri

Y

Genç Yetişkinler, Yengeç


Anonim kullanıcı # 1

11 ay önce
Puan 0++
Aşk ❤

Anonim kullanıcı # 2

11 ay önce
Puan 0++
Jy6875377
yorumunu ekle
love.co tüm yorumları memnuniyetle karşılıyor . İsimsiz kalmak istemiyorsanız, kayıt olun veya oturum açın . Ücretsiz.