Kankertypes

Van love.co
Spring naar navigatie Spring om te zoeken
Deze pagina bevat wijzigingen die niet zijn gemarkeerd voor vertaling.

Andere talen:
Engels  • Melayu

Selecteer een type kanker om meer te weten te komen over behandeling, oorzaken en preventie, screening en het laatste onderzoek.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


EEN

Acute lymfoblastische leukemie (ALL)

Acute myeloïde leukemie (AML)

Adolescenten, kanker in

Bijnierschorscarcinoom

Bijniercarcinoom bij kinderen - zie ongebruikelijke vormen van kanker bij kinderen

AIDS-gerelateerde kankers

Kaposi-sarcoom ( sarcoom van het zachte weefsel)
AIDS-gerelateerd lymfoom (lymfoom)
Primair CZS-lymfoom (lymfoom)

Anale kanker

Bijlage Kanker - zie gastro-intestinale carcinoïde tumoren

Astrocytomen, kinderjaren (hersenkanker)

Atypische teratoïde / rhabdoïde tumor, kinderjaren, centraal zenuwstelsel ( hersenkanker )

B.

Basaalcelcarcinoom van de huid - zie Huidkanker

Kanker van de galwegen

Blaaskanker

Blaaskanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Botkanker (inclusief Ewing-sarcoom en osteosarcoom en kwaadaardig fibreus histiocytoom)

Hersentumors

Borstkanker

Bronchiale tumoren (longkanker)

Burkitt lymfoom - zie non-Hodgkin lymfoom

C

Carcinoïde tumor (gastro-intestinaal)

Carcinoïde tumoren bij kinderen - zie ongebruikelijke kankers van de kindertijd

Carcinoom van onbekend primair

Kindercarcinoom van onbekend primair - zie ongebruikelijke kinderkanker

Cardiale (hart) tumoren, kinderjaren

Centraal zenuwstelsel

Atypische teratoïde / rhabdoïde tumor, kindertijd ( hersenkanker )
Medulloblastoom en andere CZS-embryonale tumoren, kindertijd ( hersenkanker )
Kiemceltumor, kindertijd (hersenkanker)
Primair CZS-lymfoom

Baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Kankers bij kinderen

Kankers van kinderjaren, ongebruikelijk

Cholangiocarcinoom - zie galwegkanker

Chordoom, kinderjaren - zie ongebruikelijke kinderkanker

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

Chronische myelogene leukemie (CML)

Chronische myeloproliferatieve neoplasmata

Colorectale kanker

Colorectale kanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Craniofaryngioom, kindertijd (hersenkanker)

Cutaan T- cellymfoom - zie Lymfoom (Mycosis Fungoides en Sézary Syndrome)

D

Ductaal carcinoom in situ (DCIS) - zie Borstkanker

E.

Embryonale tumoren, medulloblastoom en ander centraal zenuwstelsel, kinderjaren ( hersenkanker )

Endometriumkanker (baarmoederkanker)

Ependymoom, kindertijd ( hersenkanker )

Slokdarmkanker

Esthesioneuroblastoom (hoofd- halskanker )

Ewing-sarcoom (botkanker)

Extracraniële kiemceltumor, kinderjaren

Extragonadale kiemceltumor

Oogkanker

Intra-oculair melanoom bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker
Intraoculair melanoom
Retinoblastoom

F.

Eileider kanker

Vezelig histiocytoom van bot, kwaadaardig en osteosarcoom

G

Galblaaskanker

Maag- (maag) kanker

Maag- (maag) kanker bij kinderen - zie ongebruikelijke vormen van kanker bij kinderen

Gastro-intestinale carcinoïde tumor

Gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) ( wekedelensarcoom )

Gastro-intestinale stromale tumoren bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker
Kiemceltumoren
Centraal zenuwstelsel bij kinderen Kiemceltumoren (hersenkanker)
Extracraniële kiemceltumoren bij kinderen
Extragonadale kiemceltumoren
Ovariële kiemceltumoren
Testiculaire kanker

Zwangerschaps trofoblastziekte

H.

Haarcelleukemie

Hoofd-halskanker

Harttumoren, kinderjaren

Hepatocellulaire (lever) kanker

Histiocytose, Langerhans Cell

Hodgkin lymfoom

Hypofaryngeale kanker (hoofd- halskanker )

ik

Intraoculair melanoom

Intra-oculair melanoom bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Eilandceltumoren, pancreasneuro-endocriene tumoren

K

Kaposi-sarcoom ( sarcoom van het zachte weefsel)

Nier (niercel) kanker

L.

Langerhans-celhistiocytose

Larynxkanker (hoofd-halskanker)

Leukemie

Lip- en mondholtekanker (hoofd-halskanker)

Leverkanker

Longkanker (niet-kleincellige, kleincellige, pleuropulmonale blastoom en tracheobronchiale tumor)

Lymfoom

M.

Mannelijke borstkanker

Kwaadaardige fibreuze histiocytoom van bot en osteosarcoom

Melanoma

Melanoom bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Melanoom, intraoculair (oog)

Intra-oculair melanoom bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Merkelcelcarcinoom (huidkanker)

Mesothelioom, kwaadaardig

Gemetastaseerde kanker

Gemetastaseerde plaveiselcelkanker met occulte primaire kanker (hoofd-halskanker)

Midline tractcarcinoom met NUT-genveranderingen

Mondkanker (hoofd-halskanker)

Meerdere endocriene neoplasiesyndromen - zie ongebruikelijke vormen van kanker bij kinderen

Multipel myeloom / plasmacelneoplasmata

Mycosis Fungoides (lymfoom)

Myelodysplastische syndromen, myelodysplastische / myeloproliferatieve neoplasmata

Myelogene leukemie, chronisch (CML)

Myeloïde leukemie, acuut (AML)

Myeloproliferatieve neoplasmata, chronisch

N

Neusholte en paranasale sinuskanker (hoofd- en nekkanker )

Nasofaryngeale kanker (hoofd-halskanker)

Neuroblastoom

Non-Hodgkin lymfoom

Niet-kleincellige longkanker

O

Mondkanker, lip- en mondholtekanker en orofaryngeale kanker (hoofd-halskanker)

Osteosarcoom en kwaadaardig fibreus histiocytoom van bot

Eierstokkanker

Eierstokkanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

P.

Alvleesklierkanker

Pancreaskanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Pancreas neuro-endocriene tumoren (eilandceltumoren)

Papillomatose (larynx bij kinderen)

Paraganglioom

Paraganglioom bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Kanker van de neusbijholte en neusholte (hoofd- en nekkanker )

Bijschildklierkanker

Kanker van de penis

Faryngeale kanker (hoofd- halskanker )

Feochromocytoom

Feochromocytoom bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Hypofyse Tumor

Plasmacelneoplasma / multipel myeloom

Pleuropulmonair blastoom (longkanker)

Zwangerschap en borstkanker

Primair centraal zenuwstelsel (CZS) lymfoom

Primaire peritoneale kanker

Prostaatkanker

R

Rectale kanker

Terugkerende kanker

Niercel (nier) kanker

Retinoblastoom

Rabdomyosarcoom, kinderjaren (wekedelensarcoom)

S

Speekselklierkanker (hoofd-halskanker)

Sarcoom

Rabdomyosarcoom bij kinderen (wekedelensarcoom)
Vasculaire tumoren bij kinderen (wekedelensarcoom)
Ewing-sarcoom (botkanker)
Kaposi-sarcoom ( sarcoom van het zachte weefsel)
Osteosarcoom ( botkanker )
Sarcoom van het zachte weefsel
Baarmoeder sarcoom

Sézary-syndroom (lymfoom)

Huidkanker

Huidkanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Kleincellige longkanker

Dunne darmkanker

Sarcoom van het zachte weefsel

Plaveiselcelcarcinoom van de huid - zie Huidkanker

Plaveiselcelkanker met occulte primaire, gemetastaseerde (hoofd-halskanker)

Maag (maag) kanker

Maag- (maag) kanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

T

T- cellymfoom , cutaan - zie lymfoom (Mycosis Fungoides en Sèzary Syndroom)

Testiculaire kanker

Testiculaire kanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kankers van de kindertijd

Keelkanker (hoofd-halskanker)

Nasofaryngeale kanker
Orofaryngeale kanker
Hypofaryngeale kanker

Thymoom en thymuscarcinoom

Schildklierkanker

Tracheobronchiale tumoren (longkanker)

Transitionele celkanker van het nierbekken en de urineleider (nier (niercel) kanker)

U

Onbekend primair, carcinoom van

Childhood Cancer of Unknown Primary - zie ongebruikelijke kankers van de kindertijd

Ongewone vormen van kinderkanker

Ureter en nierbekken, Transitional Cell Cancer (nier (niercel) kanker

Urethrale kanker

Baarmoederkanker, endometrium

Baarmoeder sarcoom

V

Vaginale kanker

Vaginale kanker bij kinderen - zie ongebruikelijke kinderkanker

Vasculaire tumoren (wekedelensarcoom)

Vulvar kanker

W.

Wilms-tumor en andere niertumoren bij kinderen

Y

Jongvolwassenen, kanker in


Anonieme gebruiker # 1

11 maanden geleden
Score 0++
Liefde ❤

Anonieme gebruiker # 2

11 maanden geleden
Score 0++
Jy6875377
Voeg uw commentaar toe
love.co verwelkomt alle reacties . Als u niet anoniem wilt zijn, registreer u of log in . Het is gratis.